martes, 25 de diciembre de 2018

Extremadurako Narrasti eta Anfibioak - Reptiles y Anfibios de Extremadura

Abenduko lehenengo astean Cáceres-eko probintziara (Extremadura) joan nintzen Ander Izagirre Egañarekin batera. Gure helburu nagusia anfibio eta narrastiak ikustea zen baina hegaztiak, eskorpioiak, oreinak... ikusteko aukera ere izan genuen. Abendua izan arren bertako temperaturak nahiko epelak ziren eta narrastiak aktibo jarraitzen zuten. Ikusi genituen espezie asko endemismo iberiarra ziren, horrek esan nahi du Iberiar Penintsulan bakarrik aurkitzen direla.

Cáceres-en Florencio Carreroren laguntza izan genuen eta animali hauek ikusteko leku batzuk erakutsi zizkigun. Baina bertara iritsi aurretik Salamanca-n (Gaztela eta Leon) egin genuen geldialdi bat, non Max Benito Smeele, Quique Hernández eta Óscar Bravo-k anfibioak ikustera eraman gintuen. Eskerrik asko denori!

Hemen duzue bidaian ikusi ahal izan genuena:

La primera semana de diciembre he viajado junto a Ander Izagirre Egaña a la provincia de Cáceres (Extremadura). Nuestro objetivo ha sido el de observar las especies de anfibios y reptiles de esta zona, aunque también hemos podido observar aves, escorpiones, ciervos... Aún siendo diciembre las temperaturas en la región no eran muy bajas, por lo que, los reptiles seguían estando activos. Muchas de las especies observadas son endemismos ibéricos, es decir, que solo se encuentran en la Península Ibérica.

En Cáceres hemos tenido la ayuda de Florencio Carrero que nos enseñó varios sitios para poder ver a estos animales. También, antes de llegar hicimos una breve parada en la provincia de Salamanca (Castilla y León) donde Max Benito Smeele, Quique Hernández y Óscar Bravo nos llevaron a ver anfibios. Muchas gracias a todos!

Aquí tenéis lo que pudimos ver en el viaje:

Narrastiak / Reptiles:

Lurpeko sugea - Culebrilla ciega (Blanus cinereus)
Lurpeko sugea  ikusteak ilusio handia egin zidan. Espezie hau endemismo iberiarra da eta begiak atrofiatuak eta azaleran barnean ditu. Lurpeko sugea izena badu ere ez da benetako sugea, anfisbenido (Familia Amphisbaenidae) bat baizik.

La culebrilla ciega es una especie que me ha hecho mucha ilusión verla. Se trata de un endemismo ibérico que tiene los ojos atrofiados y ubicados debajo de la piel. A pesar de su nombre no es una serpiente sino un anfisbénido (Familia Amphisbaenidae).


Eskinko bostatza - Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai)
Eskinko bostatza endemismo iberiarra da. Sugandila forma dauka baina hanka murriztuekin.

El eslizón ibérico es otro endemismo ibérico. Tiene forma de lagartija pero con las patas más cortas.


Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura)
Suge biperakara ikusi genuen suge espezie bakarra izan zen. Espezie arrunta da eta uraren inguruan aurkitu ohi da. Ez da posoitsua.

La culebra viperina es la única especie de serpiente que pudimos ver. Especie común que suele encontrarse cerca del agua. No es venenoso.

Sugandila berdea - Largartija verdosa (Podarcis virescens)

Txaradi sugandila - Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)

Espartzudi sugandila - Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)

Gardatxo kumea - Lagarto ocelado cría (Timon lepidus)


Dragoitxoa - Salamanquesa (Tarentola mauritanica)
Dragoitxoa geko (Familia Gekkonidae) espezie bat da, bere behatzetan kuxin itsaskorrak dituzte hormetan heltzeko erabiltzen dituztenak.

La salamanquesa es una especie de geco (Familia Gekkonidae), que tiene almohadillas adhesivas en los dedos que utiliza para poder trepar.

Anfibioak / Anfibios:


Gallipato (Pleurodeles waltl)
Gallipatoa Europako urodelo (Orden Caudata) handienetakoa da, 30 cm-ko luzerara iritsiz. Gorputzaren alboetan laranja koloreko orban batzuk ditu non bere saihetsen puntan aurkitzen diren. Saihets hauek zorrotzak dira eta babes bezala erabiltzen dituzte.

El gallipato se trata de uno de los mayores anfibios urodelos (Orden Caudata) de Europa alcanzando hasta los 30 cm. En cada flanco del cuerpo tienen unas manchas de color naranja que es donde se encuentran los extremos de las costillas que son afiladas y utiliza como defensa contra depredadores.

Iberiar uhandrea - Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
Iberiar uhandrea uhandre palmatuaren (Lissotriton helveticus) antza dauka biak genero berdinekoak baitira. Iberiar endemismoa da.

El tritón ibérico se parece un poco al tritón palmeado (Lissotriton helveticus) siendo ambos del mismo género. Es un endemismo ibérico.

Uhandre marmolaria - Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)

Uhandre pigmeoa - Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Uhandre pigmeoa uhandre marmolariaren antzekoa da baina tamaina txikiagokoa. Iberiar Penintsulako hego-mendebaldeko endemismoa da.

El tritón pigmeo es parecido al tritón jaspeado pero de menor tamaño. Es un endemismo del sudoeste de la península Iberica.

Apo lasterkaria - Sapo corredor (Epidalea calamita)


Apo ezproiduna - Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Apo ezproiduna deitzen zaio atzeko hanketan duen ezproiagatik. Argazkian ikusi daiteke kolore beltzeko ezproia atzeko hankaren atzekaldean.

Se le llama sapo de espuelas por la espuela que tiene en el pié posterior. En la foto se puede observar la espuela de color negro en la parte posterior del pie posterior.

Txantxiku iberiarra - Sapo partero ibérico (Alytes cisternassi)
Txantxiku iberiarra txantxiku arruntaren (Alytes obstetricans) antzekoa da. Iberiar Penintsulako endemismoa da.

El sapo partero ibérico es similar al sapo partero común (Alytes obstetricans). Es un endemismo de la Península Ibérica.

Iberiar apo pintatua - Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)

Ur igela - Rana común (Pelophylax perezi)

Hegoaldeko zuhaitz igela - Ranita meridional (Hyla meridionalis)
Hegoaldeko zuhaitz igela zuhaitz igel arruntaren (Hyla molleri) antzekoa da baina honek ez dauka alboko zerrendarik gorputzean.

La ranita meridional es parecida a la ranita de San Antonio (Hyle molleri) pero se diferencia de ella en que carece de franjas laterales en el cuerpo.

Beste batzuk / Otros:


Orein emea - Cierva (Cervus elaphus)Sai motza - Buitre negro (Aegypius monachus)
Sai motza ikusteak ere ilusio handia egin zidan. Hegazti sarraskijale hau sai arrearen (Gyps fulvus) baina puska bat handiagoa da eta batzuetan euren konpainian ikusi daiteke. Bere zenbakiak gainbehera egin du eta gaur egun gehienak Iberiar Penintsulan aurkitzen dira.

El buitre negro es otra especie que me hizo especial ilusión verla. Esta ave carroñera es algo más grande que el buitre leonado (Gyps fulvus) y a veces suele verse en compañía de estos. Su número está bastante reducido, quedando la mayoría en la Península Ibérica.


Sai arrea - Buitre leonado (Gyps fulvus)

Kurriloa - Grulla (Grus grus)
Plazer bat zen noizean behin gure buruen gainetik pasatzen ziren kurrilloak ikusi eta entzutea.

Era un placer poder ver y oír a las grullas que pasaban ocasionalmente por encima de nuestras cabezas.


Zikoina - Cigüeña (Ciconia ciconia)

Lertxun hauskara - Garza real (Ardea cinerea)

Lertxuntxo itzaina - Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)


Ubarroi handia - Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

Hegabera - Avefría (Vanellus vanellus)


Argi oilarra - Abubilla (Upupa epops)

Martin arrantzalea - Martín pescador (Alcedo atthis)

Zertzeta arrunta - Cerceta común (Anas crecca)

Karnaba - Jilguero (Carduelis carduelis)

Estrilda - (Estrilda astrild)

Belatz handia - Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Txonta emea - Pinzón hembra (Fringilla coelebs)

Kutturlioa - Cogujada (Galerida cristata)

Lepitzulia - Torcecuellos (Jynx torquilla)

Artzandobi handia - Alcaudón real (Lanius meridionalis)


Harkaitz zozo urdina - Roquero solitario (Monticola solitarius)


Txolarre iluna - Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)

Txio arrunta - Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

Uroilanda handia - Rascón (Rallus aquaticus)

Pitxartar burubeltz emea - Tarabilla hembra (Saxicola rubicola)

Txinbo burubeltza - Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)

Ota txinboa - Curruca rabilarga (Sylvia undata)
Eskorpioia - Escorpión (Buthus occitanus)

Eskolopendra - Escolopendra (Orden Scolopendromorpha)

Eskerrik asko Blog-a bisitatzeagatik!

Muchas gracias por visitar el Blog!