martes, 18 de julio de 2017

Baso igel iberiarra eta Sugandila bizierrule melanikoa - Rana patilarga y Lagartija de turbera melánica

Aurrekoan Alabitara joan nintzen Ander eta Egoitz herpetologoekin batera, bertako iberiar baso igelak (Rana iberica) ikusteko. Espezie hau baso igel gorriaren (Rana temporaria) oso antzekoa da baina Iberiar Penintsulan bakarrik aurkitzen da eta Gipuzkoan oso arraroa da. 15 igel kontatu genituen bertan:

El otro día fui a Alabita junto a los herpetólogos Ander y Egoitz, para poder ver la rana patilarga (Rana iberica). Esta especie es muy parecida a la rana bermeja (Rana temporaria) pero solo se encuentra en la Península Ibérica y es muy rara en Gipuzkoa. Pudimos contar 15 ranas:Iberiar baso igela - Rana patilarga (Rana iberica)
Baina igelez gain beste gauza interesgarri bat ere ikusi genuen: Sugandila bizierrule (Zootoca vivipara) melaniko bat! Espezie hontako sugandilen kumeak beltz kolorekoak dira baina ale hau heldu egoeran beltza izaten jarraitzen zuen:

Pero aparte de las ranas pudimos ver otra cosa interesante: Una lagartija de turbera (Zootoca vivitapa) melánica! Los juveniles de esta especie de lagartija suelen ser de color negro pero este individuo seguía siendo negro en estado de adulto:


Sugandila bizierrule melanikoa - Lagartija de turbera melánica (Zootoca vivipara)


Sugandila bizierrule melanikoa eta kolore normalekoaren konparaketa
Comparación de lagartija de turbera melánica y de color normal
Ikusi genituen beste gauza batzuk:

Otras cosas que vimos:

Rosalia alpina

Pitxartar burubeltz emea - Tarabilla común hembra (Saxicola torquatus)

Eguzki ihintza - Rocío del sol (Drosera rotundifolia)

Calopteryx virgo emea - hembra

martes, 11 de julio de 2017

Sugandila gorria - Lagartija roja (Oñati)

Horma sugandila (Podarcis muralis) ar heldua, kolore gorriko sabelaldearekin eta ozelo urdinekin aldeetan.

Ejemplar de macho adulto de lagartija roquera (Podarcis muralis), con el vientre de color rojo y ocelos azules en los laterales.


/
Horma sugandila - Lagartija roquera (Podarcis muralis)
Oñati (Gipuzkoa) 03/09/2016

Sai zuri familia - La familia de alimoches (Oñati)

Sai zuri (Neophron percnopterus) bikote honek urteko txita aurrera eramatea lortu zuen eta hirurak batera egan ikusteko aukera izan nuen. Argazkietan ondo ikusten da helduek duten lumaje gehienbat zuria, gaztearena askoz ilunagoa izanik.

Esta pareja de alimoches (Neophron percnopterus) pudo sacar adelante a su pollo del año y yuve la oportunidad de ver a los tres volando juntos. En las fotos de aprecia como el adulto del alimoche tiene un plumaje mayoritariamente blanco, mientras que el joven es mucho más oscuro.
Sai zuri gaztea - Alimoche joven (Neophron percnopterus)

Sai zuri heldua - Alimoche adulto (Neophron percnopterus)

Sai zuri heldua - Alimoche adulto (Neophron percnopterus)

Sai zuri helduak (eskuineko biak) eta gaztea (ezkerrekoa)
Alimoches adultos (los dos de la derecha) y joven (izquierda)

Sai zuri helduak (ezkerreko biak) eta gaztea (eskuinekoa)
Alimoches adultos (los dos de la izquierda) y joven (derecha)

Sai zuri heldua (ezkerra) eta gaztea (eskuina)
Alimoche adulto (izquerda) y joven (derecha)
Araotz, Oñati (Gipuzkoa) 03/09/2016

Uxalditik ihesi - Huyendo de la batida (Oñati)

Azeri arrunt (Vulpes vulpes) hau inguruan gertatzen ari zen uxaldi batetik ihesi aurkitu genuen.

Este ejemplar de zorro común o zorro rojo (Vulpes vulpes) lo encontramos huyendo de una batida que se estaba realizando cerca.Azeri arrunta - Zorro común (Vulpes vulpes)
Oñati (Gipuzkoa) 03/09/2016