lunes, 24 de abril de 2017

Gaba Urbixan. Noche en Urbia

Atzo gabean Iker eta biok Urbixara joan ginen bertako errekastoak lagintzera. Gure asmoa zen oraindik Oñatin agertu ez den Uhandre Alpetarra (Ichthyosaura alpestris) aurkitzea, baina ez genuen zorterik eduki. Hala ere, beste hainbat espezie ikusteko aukera eduki genuen: Baso igel gorria (Rana temporaria), Txantxikua (Alytes obstetricans), Apo arrunta (Bufo spinosus), Arrabioa (Salamandra salamandra fastuosa) eta Uhandre palmatua (Lissotriton helveticus). Baita ere, bidean ikusten ziren saguek (Apodemus sp.) entretenimendu asko eman ziguten. Ona hemen atzoko argazki batzuk:

Ayer a la noche Iker y yo fuimos a muestrear los arroyos de Urbia. Nuestro objetivo era encontrar al Tritón alpino (Ichthyosaura alpestris) que todavía no ha sido citado en Oñati, pero no tuvimos esa suerte. Sin embargo, pudimos ver algunas otras especies: Rana bermeja (Rana temporaria), Sapo partero (Alytes obstetricans), Sapo común (Bufo spinosus), Salamandra (Salamandra salamandra fastuosa) y Tritón palmeado (Lissotriton helveticus). También, estuvimos entretenidos de camino gracias a los numerosos ratones (Apodemus sp.). He aquí algunas de las fotos de ayer:

Baso igel gorria - Rana bermeja (Rana temporaria)

Apo arrunta - Sapo común (Bufo spinosus)

Apo arrunta - Sapo común (Bufo spinosus)

Apo arruntak amplexoan - Sapos comunes en amplexo

Apo arruntaren errutea - Puesta de Sapo común

Arrabioa - Salamandra (Salamandra salamandra  fastuosa) 

Arrabioa - Salamandra (Salamandra salamandra  fastuosa)

Arrabioa - Salamandra (Salamandra salamandra  fastuosa)

Arrabioa - Salamandra (Salamandra salamandra  fastuosa)

Sagua - Ratón (Apodemus sp.)

Sagu lepahoria - Ratón leonado (Apodemus flavicollis)

Sagu lepahoria - Ratón leonado (Apodemus flavicollis)

Sagu lepahoria - Ratón leonado (Apodemus flavicollis)
Eskerrik asko blog-a bisitatzeagatik!
Muchas gracias por visitar el blog!

No hay comentarios:

Publicar un comentario